EH-WND2GA

建议零售价:¥129

EH-WND2GA

小身材,大力量1600W,实现快速干发。

EH-WND2G

关闭

功能

规格

EH-WND2GA
1600W,实现快速干发。
50℃健康柔风,防止过热受损
恒温护发,强冷风速干

图片集

图片集 - EH-WND2GA
图片集 - EH-WND2GA
快干风嘴 定型容易
图片集 - EH-WND2GA
静音设计
图片集 - EH-WND2GA
三档吹风模式
图片集 - EH-WND2GA
双重过热保护
图片集 - EH-WND2GA
人性化可折叠设计
图片集 - EH-WND2GA
强冷风速干
图片集 - EH-WND2GA
时尚马卡龙色系

最近浏览的产品

最近浏览的产品

  更多服务

  服务

  EH-WND2GA

  产品目录及说明书
  电吹风EH-WND2G使用说明书
  PDF - 6.39MB