EH-WND2G

建议零售价:¥129

EH-WND2G

小身材,大力量1600W,实现快速干发。

EH-WND2G

关闭

功能

规格

EH-WND2G
1600W,实现快速干发。
50℃健康柔风,防止过热受损
恒温护发,强冷风速干

图片集

图片集 - EH-WND2G
图片集 - EH-WND2G
快干风嘴 定型容易
图片集 - EH-WND2G
静音设计
图片集 - EH-WND2G
三档吹风模式
图片集 - EH-WND2G
双重过热保护
图片集 - EH-WND2G
人性化可折叠设计
图片集 - EH-WND2G
强冷风速干
图片集 - EH-WND2G
时尚马卡龙色系

更多服务

服务

EH-WND2G

产品目录及说明书
电吹风EH-WND2G使用说明书
PDF - 6.39MB