SR-QY188D-N

SR-QY188D-N

智能新生活,
悦享原香好米饭

SR-QY188D-N  国标容量(额定容积) 4.8L

 

关闭

规格

SR-QY188D-N
三大煮饭模式
13小时预约烹煮
自动保温功能

更多服务

服务

SR-QY188D-N

产品目录及说明书
电饭煲SR-QY188D-N使用说明书
PDF - 4.80 MB